Trong chuyến làm việc tại Sóc Trăng trong ngày 13/9/2018, Đoàn công tác Đại sứ quán Canada đã tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng nhằm đánh giá lại các kết quả đạt được của Dự án đến thời điểm hiện tại, đồng thời thảo luận định hướng hoạt động trong giai đoạn gia hạn của Dự án đến hết năm 2020 và tham dự buổi đối thoại về khởi nghiệp và đầu tư phát triển khởi nghiệp. Trong chuyến đi lần này, tỉnh Sóc Trăng đã vinh dự tiếp đón ông Tom Bui, Giám đốc Chương trình...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017, Sóc Trăng tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp. Tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại để hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục theo quy định. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đăng ký...

TIN CHÍNH SÁCH

Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đối tượng áp dụng Luật này là: doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về...

MUA SẮM, ĐẦU THẦU

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 813525
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa