TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành) sẽ bị phạt tiền với mức từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách sẽ bị phạt tiền với mức từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn) sẽ bị phạt tiền với mức từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4394440
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa