TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì phải nộp phí theo quy định.

Cụ thể: Trường hợp đề nghị thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, nộp phí với mức thu từ 300.000 đồng/lần đến 6.000.000 đồng/lần (tùy thuộc vào diện rộng và diện hẹp); đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (đăng ký chính thức), nộp phí với mức thu là 9.000.000 đồng/lần; thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, phải nộp phí với mức thu là 600.000 đồng/lần; thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện nộp phí với mức thu là 6.000.000 đồng/lần; thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện nộp phí với mức thu là 800.000 đồng/lần; thẩm định để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật (lần đầu), thực hiện nộp phí với mức thu là 15.000.000 đồng/lần; đánh giá, chỉ định phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện nộp phí với mức thu là 15.000.000 đồng/lần. Đối với thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thực hiện nộp phí với mức thu là 12.000.000 đồng/lần; đánh giá phòng thử nghiệm về kiểm dịch thực vật (lần đầu), thực hiện nộp phí với mức thu là 12.000.000 đồng. Đối với kiểm dịch thực vật, trường hợp là lô hàng thương phẩm đến 10 kg, nộp phí với mức 15.000 đồng/lô hàng; lô hàng dùng làm giống đến 01 kg, nộp phí với mức 120.000 đồng/lô hàng và lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống đến 10 cá thể, nộp phí với mức 25.000 đồng/lô hàng

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sẽ được miễn nộp phí đối với việc kiểm dịch đối với trường hợp lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: ≤ 01 kg (hạt giống), ≤ 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu; kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường; kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất nhập cảnh, phục vụ các sự kiện của quốc gia, làm quà tặng của Nguyên thủ quốc gia hoặc kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4590596
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa