TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về mức thu mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường phải nộp phí thẩm định với mức phí như sau:

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Kinh doanh karaoke từ 01 đến 05 phòng, mức phí phải nộp là 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức phí phải nộp là 12.000.000 đồng/giấy. Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng. Đối với đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, mức thu phí là 15.000.000 đồng/giấy.

- Tại khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke từ 01 đến 05 phòng là 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên là 6.000.000 đồng/giấy. Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng. Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.

Tổ chức thu phí là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

Quy định này áp dụng kể từ ngày 01/01/2017./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4424342
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa