TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về lệ phí cấp Giấy phép xây dựng

Ngày 27/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Theo đó, người nộp phí là các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Về mức thu phí: Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lần đầu) cho tổ chức là 1.000.000 đồng/chứng chỉ,  300.000 đồng/chứng chỉ đối với cá nhân; trường hợp cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2.000.000 đồng/giấy phép.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4424094
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa