TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất phải nộp lệ phí theo quy định. Theo đó, áp dụng mức phí thống nhất là 1.200.000 đồng/Giấy phép/Giấy chứng nhận đối với việc cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất. Áp dụng mức thu phí là 200.000 đồng/Giấy phép đối với cấp mới Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu tiền chất công nghiệp và 100.000 đồng/Giấy phép đối với trường hợp gia hạn Giấy phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4424271
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa