TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về cơ chế hỗ trợ cho chủ tàu đóng mới tàu cá

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân (là chủ tàu) đặt hàng đóng mới và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên là đối tượng được hỗ trợ một lần sau đầu tư khi thực hiện đóng mới tàu theo quy định.

Về mức hỗ trợ: Đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV, chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu; trường hợp đóng mới tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 9,8 tỷ đồng/tàu. Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV, chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cá; trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu cá; trường hợp đóng mới tàu cá vỏ composit có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cá; trường hợp đóng mới tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 15% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 2 tỷ đồng/tàu cá.

Về điều kiện được hưởng hỗ trợ: Chủ tàu đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất cụ thể, được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt; Chủ tàu là thành viên của tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản; Tàu phải lắp đặt thiết bị thông tin có khả năng định vị kết nối với trạm bờ để quản lý quan sát hành trình. Tàu khai thác hải sản xa bờ phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản được cơ quan có thẩm quyền cấp. Nghề khai thác hải sản phải phù hợp với quy định tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản tại địa phương nơi đăng ký hoặc nơi cư trú và không được kiêm nghề khai thác thủy sản. Chủ tàu thực hiện ký hợp đồng đóng mới tàu trong khoảng thời gian kể từ ngày 25/11/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trường hợp chủ tàu ký hợp đồng đóng tàu trước ngày 25/11/2015 hoặc sau ngày 31/12/2016 thì không được hưởng hỗ trợ sau đầu tư.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã nơi chủ tàu cư trú; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ tàu; Hợp đồng đóng mới tàu để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu; Văn bản xác nhận của cơ sở đóng tàu về thời điểm chủ tàu ký hợp đồng đóng mới tàu với cơ sở đóng tàu; Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu kèm theo các hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền đóng mới tàu, tiền mua mới máy móc, trang thiết bị; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tàu khai thác hải sản xa bờ; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư đến hết ngày 31/12/2017.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 15/12/2016./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4424352
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa