TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Quy định mới về điều kiện cho vay vốn của các tổ chức tín dụng

Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Nhằm quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) đối với khách hàng.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN nêu rõ Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

Một là, khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Hai là, nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

Ba là, có phương án sử dụng vốn khả thi.

Bốn là, có khả năng tài chính để trả nợ.

Và năm là, trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Cũng với nội dung văn bản nêu trên hướng dẫn rõ Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn như sau:

Thứ nhất, để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

Thứ hai, để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.

Thứ ba, để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

Thứ tư, để mua vàng miếng.

Thứ năm, để trả nợ khoản nợ vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, để trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

i) Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh.

ii) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ.

iii) Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4590550
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa