TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 14 tháng 06 năm 2016 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nội dung Nghị định quy định rõ về chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập như sau:

Một là, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể:

i) Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm.

ii) Được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Việc áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định nêu trên được tính từ năm đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thu nhập chịu thuế kể từ ngày Nghị định số 54/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Hai là, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng:

i) Được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

ii) Được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

iii) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Ba là, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.


Hoàng Thọ

File đính kèm


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4394327
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa