Với sự tài trợ kinh phí từ Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo chuyên đề "Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng" vào sáng ngày 10/4/2018 tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh. Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai, phổ biến cho doanh nghiệp và cán bộ quản lý về những nội dung chính của...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017, Sóc Trăng tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp. Tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại để hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục theo quy định. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đăng ký...

TIN CHÍNH SÁCH

Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đối tượng áp dụng Luật này là: doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về...

MUA SẮM, ĐẦU THẦU

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 717580
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa