Triển khai thực hiện "Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2018", sáng ngày 14/9/2017 tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Viện Quản trị và Tài chính (IFA) tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Tối ưu hóa kênh phân phối" - khóa đào tạo cuối cùng trong chuỗi ba khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nền tảng cho DNNVV tỉnh Sóc Trăng về xúc tiến thương mại.

TIN CHÍNH SÁCH

Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đối tượng áp dụng Luật này là: doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về...

MUA SẮM, ĐẦU THẦU

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 576184
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa