TIN HOẠT ĐỘNG

Sóc Trăng: Kết quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong Quý I năm 2017

Trong Quý I năm 2017, Sóc Trăng tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp mặt đối thoại với doanh nghiệp để thông tin định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động; tổ chức hội nghị trực tuyến "Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh" để chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông cũng như quán triệt tinh thần sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung cầu, tiếp cận các nguồn lực để khởi sự và phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng về hỗ trợ khởi nghiệp, ngoài việc ươm tạo các doanh nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp Sóc Trăng cũng đã phối hợp Tỉnh đoàn phát động cuộc thi "Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp năm 2017" nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, khả thi để ươm tạo tại Vườn ươm trong năm 2017.

Với những hoạt động nêu trên, môi trường kinh doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự. Tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh trong Quý I năm 2017 là 90 doanh nghiệp (tăng 13,92% so cùng kỳ; cả nước tăng 11,4%) với tổng số vốn đăng ký 642,86 tỷ đồng (tăng 2,22 lần so cùng kỳ; cả nước tăng 45,8%); tuy vốn đăng ký tăng nhưng nhìn chung quy mô doanh nghiệp của Sóc Trăng vẫn còn nhỏ so với cả nước, cụ thể mức vốn đăng ký bình quân của các doanh nghiệp Sóc Trăng là 7,14 tỷ đồng/doanh nghiệp trong khi mức bình quân của cả nước là 10,24 tỷ đồng/doanh nghiệp. Trong quý, số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 10 doanh nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so cùng kỳ, chủ yếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bán buôn); đăng ký giải thể 13 doanh nghiệp, tăng 01 doanh nghiệp so cùng kỳ); đăng ký tăng vốn 09 doanh nghiệp với tổng số vốn tăng 325,115 tỷ đồng. Tính đến thời điểm báo cáo, số doanh nghiệp đang tồn tại trên địa bàn tỉnh khoảng 2.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đăng ký mới và mở rộng sản xuất kinh doanh đã tạo thêm việc làm mới cho khoảng 2.500 lao động.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tiếp tục tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và khởi nghiệp, trong Quý II/2017 và trong thời gian tới, Sóc Trăng sẽ tập trung triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các nội dung ký kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ; trong đó tập trung vào cải cách hành chính theo hướng thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp các dịch vụ công qua mạng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường; và quan tâm triển khai các hoạt động khuyến khích khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

NV


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê lượt truy cập

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 1037461
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa