TIN HOẠT ĐỘNG

Sóc Trăng: Kết quả đăng ký kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2017

Tính đến ngày 30/6/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 173 doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 2,98% so cùng kỳ) với tổng vốn điều lệ đăng ký là 2.229 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so cùng kỳ); và 112 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện); giải quyết hồ sơ đăng ký tạm ngưng hoạt động cho 17 doanh nghiệp (tăng 02 doanh nghiệp so cùng kỳ, tương đương 13,33%) và giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể 28 doanh nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp đang tồn tại trên địa bàn tỉnh là 2.490 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ đăng ký qua mạng là 406 hồ sơ, chiếm hơn 70% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nhìn chung, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tuy tăng nhưng vẫn thấp hơn mức tăng bình quân cả nước là 12,4%; tuy nhiên, vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp tăng cao so cùng kỳ, bình quân đạt 12,88 tỷ đồng/doanh nghiệp (cả nước bình quân là 9,72 tỷ đồng/doanh nghiệp); đặc biệt trong 06 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh có thêm 16 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn điều lệ với mức tăng là 418,76 tỷ đồng (tăng 59% so cùng kỳ), 14 dự án đầu tư đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.000 tỷ đồng; điều này cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh đang ổn định và thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Sóc Trăng đang tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15/6/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và xúc tiến thương mại để giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, cải thiện sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận tốt hơn thị trường tiêu thụ.

NV


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê lượt truy cập

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4133162
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa