TIN HOẠT ĐỘNG

Có thêm nhà đầu tư chuẩn bị thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Vừa qua, trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu của các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã chấp thuận cho trương cho Công ty TATA Power thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu vị trí số 22 (thuộc huyện Trần Đề) để lập thủ tục đăng ký đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời theo quy định (Công văn số 1907/UBND-TH ngày 06/12/2016).

Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của tỉnh, Công ty TATA Power phải định kỳ (hàng quý) thực hiện việc báo cáo tiến độ khảo sát, nghiên cứu thực hiện dự án điện gió và điện năng lượng mặt trời gửi UBND tỉnh và Sở Công Thương. Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra Công ty TATA Power khảo sát, lập thủ tục đăng ký đầu tư dự án điện gió và điện năng lượng mặt trời theo quy định; kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê lượt truy cập

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4371354
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa