TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tận dụng sự phát triển của công nghệ số, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, nhất là tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thông...
Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017, Sóc Trăng tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp....
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh...
Với mục đích đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, trọng tâm là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Dán nhãn năng lượng là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì, hoặc hiển thị nhãn năng lượng điện tử trên sản phẩm.
Trên cơ sở thẩm quyền quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác...
Với mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, làm thay đổi dần tập quán sử dụng các phương tiện thanh toán trong xã hội, giảm chi phí xã hội liên quan...
Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có hiệu lực...
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2016 tăng 10,95% so với tháng trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9% chủ yếu ở ngành sản...
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 giảm 0,45% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 10,12%, so với cùng tháng năm trước tăng 10,25% và...
/ 13

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4737961
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa