TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tỉnh Sóc Trăng thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, giá trị của hạt gạo Sóc Trăng trên thị trường trong và ngoài nước; xây dựng vùng nguyên liệu lúa đặc sản trên cơ sở phát huy lợi thế, khai thác và sử dụng có hiệu quả về tiềm năng đất đai theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lúa; thực hiện tốt chuỗi giá trị trong sản xuất lúa; xây dựng thương hiệu gạo thơm Sóc Trăng và phát triển kinh tế hợp tác và thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa đặc sản trong vùng Đề án.

Theo đó, đến năm 2020, sản lượng lúa đặc sản của tỉnh sẽ đạt 800.000 tấn. Tỉnh sẽ có các vùng sản xuất lúa đặc sản phát triển ổn định và bền vững, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cung ứng cho thị trường trong nước và thế giới; gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu "Gạo thơm Sóc Trăng" để nâng cao giá trị sản phẩm gạo thơm của tỉnh trên thị trường trong nước và thế giới.

Về phạm vi: Đề án được triển khai thực hiện tại 07 huyện, thị xã với tổng số 55 xã, phường, thị trấn, bao gồm: Huyện Trần Đề: 10 xã, thị trấn (Tài Văn, Viên An, Viên Bình, Thạnh Thới Thuận, Thạnh Thới An, Đại Ân 2, Trung Bình, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng, thị trấn Lịch Hội Thượng); Huyện Mỹ Xuyên: 10 xã (Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tham Đôn, Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới); Huyện Thạnh Trị: 10 xã, thị trấn (Hưng Lợi, Châu Hưng, Thạnh Trị, Tuân Tức, Vĩnh Thành, Phú Lộc, Thạnh Tân, Lâm Tân, Lâm Kiết, Vĩnh Lợi); Thị xã Ngã Năm: 8 phường, xã (Phường 1, Phường 2, Phường 3, Long Bình, Vĩnh Quới, Tân Long, Mỹ Bình, Mỹ Quới); Huyện Mỹ Tú: 5 xã, thị trấn (Mỹ Hương, Long Hưng, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Hưng Phú, Mỹ Phước); Huyện Châu Thành: 5 xã (An Ninh, An Hiệp, Phú Tân, Phú Tâm, Thuận Hòa) và Huyện Long Phú: 7 xã, thị trấn (Long Đức, Tân Thạnh, Châu Khánh, Phú Hữu, Long Phú, Tân Hưng, thị trấn Long Phú).

Các giải pháp chủ yếu được đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án bao gồm: Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhằm nâng cao nhận thức của nông dân và sự quan tâm của các ngành các cấp trong việc tham gia phát triển sản xuất lúa đặc sản; Khảo sát, đánh giá tiềm năng lợi thế về sản xuất lúa của từng địa phương, phân vùng sản xuất lúa đặc sản ổn định; Đẩy mạnh công tác xúc tiến liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; Đẩy mạnh thực hiện việc tổ chức lại sản xuất; Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong chọn tạo giống lúa; Chuyển giao khoa học kỹ thuật; Ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình sản xuất lúa đặc sản; Xây dựng thương hiệu gạo thơm và gạo đặc sản Sóc Trăng; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và Lồng ghép, sử dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Tỉnh Sóc Trăng ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp 29/09/2016
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 12/09/2016
Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016 tỉnh Sóc Trăng 12/09/2016
Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/09/2016
Chính sách ưu đãi mới về tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/08/2016
Các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 29/08/2016
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2016 giảm 0,18% 29/08/2016
Tình hình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy hải sản tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/08/2016
Quy định mới về tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 26/08/2016
Quy định mới về nội dung giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà đầu tư 26/08/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537205
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa