TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tỉnh Sóc Trăng ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Theo đó, các nội dung chính do Tỉnh ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bao gồm: Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp; thành lập và công khai đường dây nóng; hỏi đáp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp; quy định đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức về đạo đức công vụ; tinh thần, trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các cán bộ có hành vi sai phạm; rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết với thị trường quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự;…. Đây là các nội dung cam kết của tỉnh Sóc Trăng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào ngày 24/8/2016.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đơn giản hóa và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; cụ thể như: Đến năm 2020, giảm thời gian kê khai nộp thuế chỉ còn không quá 110 giờ/năm; thời gian nộp bảo hiểm xã hội còn 45 giờ/năm; thời gian giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng còn 12 ngày; cấp đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 10 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 20 tháng. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở cấp huyện ít nhất là 2 lần/năm; đảm bảo 100% các văn bản quy định về cơ chế, chính sách có liên quan đến doanh nghiệp do tỉnh ban hành đều lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp; 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, các quy định, chính sách của địa phương được công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trên website của các địa phương, đơn vị;…

Trên cơ sở các nội dung cam kết trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 1289/UBND-TH ngày 14/9/2016 chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh phổ biến, niêm yết công khai Bản cam kết; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung Bản cam kết của Tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư được chỉ định là đầu mối tham mưu UBND tỉnh theo dỏi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện Bản cam kết này./.

                                                                                                          Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2016, thành phố Sóc Trăng 26/07/2016
Những nhiệm vụ chủ yếu phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Sóc Trăng 25/07/2016
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 25/07/2016
Hướng dẫn mới về trình tự thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 25/07/2016
Hướng dẫn mới về nội dung và mức chi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 25/07/2016
Hướng dẫn mới về hồ sơ cấp giấy phép xây dựng cho dự án 25/07/2016
Đến năm 2020 sẽ hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ 25/07/2016
Hãy tự tin khởi nghiệp nếu có 5 dấu hiệu sau 22/07/2016
ĐBSCL: Để khởi nghiệp là “mồi lửa” châm ngòi sáng tạo? 22/07/2016
Tăng cường triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 22/07/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4534241
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa