TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tỉnh Sóc Trăng: Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 07/4/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; cụ thể gồm thủ tục: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Theo đó, những dự án quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (1) (trừ các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư  số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2)) phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Các đối tượng quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (3); những cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường phải đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại UBND cấp có thẩm quyền.

Về trình tự và hồ sơ thực hiện: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 03 bản Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường); 01 văn bản đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (theo mẫu) và 03 bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (đối với xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố nơi thực hiện dự án trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ). Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ sẽ xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không phải nộp lệ phí.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Kim Thanh.

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537323
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa