TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông, thủy sản tháng 8 và 8 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về sản xuất lúa: Trong tháng 8/2016, các địa phương trong tỉnh đã tập trung chăm sóc lúa Hè thu chính vụ và xuống giống lúa vụ Thu Đông – Mùa 2016 - 2017. Tính đến ngày 17/8/2016, diện tích xuống giống được 357.331 ha (trong đó lúa đặc sản đạt 130.373 ha, chiếm 36,5% diện tích) đạt 103% kế hoạch, giảm 2,6% so cùng kỳ, thu hoạch được 227.560 ha, sản lượng 1.400.951 tấn, trong đó vụ Đông Xuân, Mùa và Xuân hè đã thu hoạch dứt điểm, còn lại lúa Hè Thu chính vụ đang tập trung chăm sóc và thu hoạch, hiện nay lúa ở nhiều giai đoạn nhưng nhiều nhất là giai đoạn đòng đến trổ chín. Các giống lúa được trồng phổ biến như: OM 5451, OM 4900, OM 6976, RVT.

Riêng vụ lúa Thu Đông - Mùa 2016 - 2017: Tỉnh đã xuống giống được 8.977 ha tại thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm và huyện Mỹ Tú.

Về tình hình tiêu thụ lúa: Trong tháng 8/2016, diện tích thu hoạch lúa gần 20.000 ha, sản lượng ước 100.000 tấn, giá thu mua lúa tươi bán tại ruộng tại thời điểm dao động từ 4.300 – 4.400 đồng/kg đối với lúa thường; các giống lúa thơm có giá từ 5.000 đồng, RVT 5.500 đồng/kg, các giống ST từ 6.200 đồng/kg. Lúa sau khi thu hoạch được người dân bán tại ruộng 99% còn lại bán dưới dạng lúa khô, một số doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng tiêu thụ lúa với nông dân ngay đầu vụ như: doanh nghiệp Hồ Quang, tập đoàn Lộc Trời, Út Phèn, ADC.

Về sản xuất màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích gieo trồng ước đến ngày 15/8/2016 được 56.600 ha, đạt 92,8% kế hoạch cả năm, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2015, trong đó: Cây mía niên vụ 2015-2016 thu hoạch 9.251 ha, năng suất bình quân ước đạt 90 tấn/ha, sản lượng 829.350 tấn; cây hành tím diện tích là 6.400 ha, cơ bản đã thu hoạch xong, với giá mua tăng hơn so với tháng trước, dao động 28.000 - 33.000 đồng/kg, tăng cao nhất vào đầu tháng 8/2016.

Về phát triển cây ăn quả: Toàn tỉnh có 27.620 ha cây ăn quá, đạt 97,6% kế hoạch, tăng giảm 0,7% so với cùng kỳ 2015. Các loại cây trồng phổ biến như: xoài, cam, bưởi, nhãn, vú sữa, mãng cầu... Giá cả cây ăn quả đặc biệt là các loại cây có múi như: bưởi, cam tiêu thụ ổn định, cam sành từ 11.000-14.000 đồng/kg, bưởi da xanh 30.000-35.000 đồng/kg phần lớn tiêu thụ qua thương lái.

Về phát triển chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển, giá cả các sản phẩm chăn nuôi dao động nhẹ so với tháng trước như: giá heo 40.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg, giá các loại trứng gia cầm giảm 200-500 đồng/ trứng. Tỉnh đang hoàn chỉnh đóng góp của các địa phương về đề xuất điều chỉnh bổ sung đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013-2020 tỉnh Sóc Trăng.

Về phát triển thủy sản: Ước tổng diện tích nuôi thuỷ sản đến 15/8/2016 là 59.119 ha, đạt 86,9% kế hoạch và tăng 10,9% so cùng kỳ. Trong đó nuôi tôm nước lợ 41.817 ha, đạt 92,9% kế hoạch, bằng  tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2015, cá các loại 16.291 ha, tăng so cùng kỳ 34,1% và thuỷ sản khác 1.101 ha.

Ước tổng sản lượng thuỷ sản đến 31/8/2016 là 91.204 tấn, đạt 41,4% kế hoạch, tăng 16,7% so cùng kỳ 2015; trong đó, sản lượng khai thác biển và nôi địa 51.340 tấn, đạt 81,5% kế hoạch, tăng 14,8% so cùng kỳ./. 

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537318
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa