TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông, thủy sản tỉnh Sóc Trăng tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Về sản xuất lúa: Ước đến tháng 9/2016 diện tích lúa toàn tỉnh xuống giống đạt 357.331 ha cũng là kết thúc diện tích gieo trồng năm lượng thực 2016, vượt 2,98% kế hoạch; năng suất bình quân ước đạt 5,9 tấn/ha, bằng 94,6% kế hoạch; sản lượng lúa đạt 2.120.810 tấn, vượt 6% kế hoạch; trong đó, diện tích lúa đặc sản, lúa thơm các loại chiếm 36,5% tương đương 130.373 ha, ước sản lượng 782 nghìn tấn.

Về thực hiện cánh đồng lớn: Vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn tỉnh 253 cánh đồng lớn/diện tích 27.731 ha chiếm 19,4% diện tích canh tác của tỉnh, trong đó 28 cánh đồng lớn có qui mô từ 300 ha trở lên/diện tích 15.051 ha. Hiện nay có 29 công ty, doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa, trong đó có 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt phương án cánh đồng lớn.

Về tình hình tiêu thụ lúa: phần lớn người dân bán lúa trực tiếp tại ruộng, giá lúa dao động đầu năm đến nay từ 4.200 đồng – 6.800 đồng/kg, tùy từng giống và chất lượng lúa, giá lúa cao nhất vào điểm cuối tháng 3 và thấp nhất vào tháng 01. Đến thời điểm hiện nay giá lúa thường trung bình 4.550 đồng/kg, thơm nhẹ 5.050 đồng/kg, các giống RVT, ST bình quân 6.150 đồng/kg, với giá này người dân có lãi từ 31%-43% trên chi phí bỏ ra.

Về sản xuất màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích xuống giống cây màu đến ngày 15/9/2016 là 60.982 ha, trong đó: Hành tím đã thu hoạch xong 6.406 ha, giá bán dao động từ 13.000 – 33.000 đồng/kg, thấp nhất vào cuối tháng 3 và tháng 4 do vào vụ thu hoạch rộ, vụ mía 2015-2016 thu hoạch được 9.251 ha, với năng suất bình quân 90 tấn/ha, sản lượng 829.350 tấn được Công ty CP mía đường Sóc Trăng, Cần Thơ và Công ty mía đường Trà Vinh tiêu thụ; niên vụ mía 2016-2017 đã xuống giống 8.850 ha, hiện các Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ và có hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cung cấp giống mía cho người dân....

Về phát triển cây ăn quả: Hiện nay toàn tỉnh có 28.758 ha cây ăn quả, vượt 2% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ 2015. Giá cả các loại cây có múi như: bưởi, cam tiêu thụ thuận lợi giá cả ổn định mang lại lợi nhuận cho người dân, tuy nhiên giá một số loại khác như: nhãn, chanh, chôm chôm, vú sữa dao động mạnh và thấp hơn so với cùng kỳ.

Về tình hình chăn nuôi: Trên địa bàn toàn tỉnh số lượng đàn trâu hiện có là 2.487 con; đàn bò 42.475 con, vượt 8,91% kế hoạch, tăng 25,48% so với cùng kỳ, trong đó bò sữa 8.666 con, đạt 96,29% kế hoạch, tăng 1.192 con; đàn heo có 301.517, con đạt 94,22% kế hoạch, tăng 3,52% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 5.771 ngàn con, đạt 88,78% kế hoạch, tăng 4,28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2016, giá cả một số sản phẩm chăn nuôi dao động nhẹ, cụ thể giá vịt thịt và gà thả vườn hiện nay có giá 33.000 đồng/kg, 80.000 đồng/kg, giảm so với đầu năm 5.000 đồng/kg, giá trứng gia cầm 1.600 đồng/trứng giảm 600 đồng so với đầu năm, giá heo hơi tăng dần đến tháng 5 khoảng 47.000 đồng/kg tăng 7.000 đồng/kg so với đầu năm, tuy nhiện hiện nay giảm còn 41.000 đồng/kg , thịt bò hơi ổn định ở mức 75.000 đồng/kg.

Về phát triển nuôi trồng thủy, hải sản: Ước tính tháng 9/2016, diện tích nuôi thủy sản 8.115 ha; trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ 5.913 ha, cá các loại 2.138 ha. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh 67.234 ha, đạt 98,87% kế hoạch, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như:

i) Diện tích nuôi tôm nước lợ là 47.730 ha, vượt 6,07% kế hoạch, tăng 9,38% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng 26.500 ha, vượt 13,88% kế hoạch, tăng 17,59% so với cùng kỳ; diện tích nuôi tôm sú 21.230 ha (nuôi thâm canh, bán thâm canh 13.370 ha), đạt 97,7% kế hoạch, tăng 0,62%.

ii) Diện tích cá các loại 18.535 ha, đạt 83,94% kế hoạch, giảm 3,08%; trong đó, diện tích thả nuôi cá tra 35 ha, đạt 35% kế hoạch, giảm 46,15% so với cùng kỳ.

iii) Diện tích nuôi thủy sản khác 936 ha, vượt 7,59% kế hoạch, tăng 28,93% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản lượng thủy, hải sản: Ước tính sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tháng 9/2016 là 35.524 tấn (sản lượng khai thác 7.662 tấn, sản lượng nuôi trồng 27.862 tấn).

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng 126.919 tấn, đạt 57,56% kế hoạch, tăng 29,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

i) Khai thác biển đạt 56.247 tấn, bằng 94,53% kế hoạch, tăng 15,13% so với cùng kỳ, do giá dầu giảm, mùa vụ khai thác khá thuận lợi, thời gian ngư dân bán biển dài hơn;

ii) Nuôi trồng đạt 67.917 tấn, bằng 43,12% kế hoạch, tăng 48,96%.

Riêng tổng sản lượng tôm nuôi và khai thác là 51.950 tấn, tăng 30,05% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm nuôi là 46.912 tấn, tăng 34,83%, tăng 12.118 tấn so với cùng kỳ (tôm sú tăng 76,17%, tôm thẻ tăng 25,69%) do diện tích nuôi tôm nước lợ tăng, đồng thời tỷ lệ diện tích thiệt hại giảm hơn so với cùng kỳ./.

Hoàng Thọ


Trang 1/12

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4601948
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa