TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, do nhu cầu tiêu thụ vào các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc tăng nên sản lượng xuất khẩu tăng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2016 tăng 1,10% so với tháng trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,68%; riêng sản xuất bia tăng 19,03%. So với cùng tháng năm trước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,59%, tăng chủ yếu ở ngành sản xuất chế biến thủy hải sản đông lạnh xuất khẩu, tăng 36,06%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,86% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,64% (trong đó, sản xuất thủy hải sản tăng 28,24%, đường tăng 9,36%, bia các loại tăng 5,12%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,19%.

Các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng 9 tháng như: tôm đông lạnh tăng 31,94%, chả cá đông lạnh tăng 10,39%, đường kết tăng 9,36%, bia đóng lon tăng 22,86%, may mặc tăng 2,5 lần so cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng bia đóng chai giảm 34,38% do Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng giải thể từ tháng 01/2016.

Nếu tính giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 thì tháng 9/2016 giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 2.244,7 tỷ đồng, tăng 2,42% so với tháng trước và tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17.246,9 tỷ đồng, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp chế biến 16.975 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất 9 tháng đầu năm 2016: gạo xay xát 626.939 tấn, tăng 3,77%; đường kết 21.219 tấn, tăng 9,36%; tôm đông lạnh 44.350 tấn, tăng 31,94%; chả cá đông 9.400 tấn, tăng 10,39%; bia các loại 45,7 triệu lít, tăng 1,98%; gạch nung các loại 124,4 triệu viên, tăng 15,07%,...

Hoàng Thọ


Trang 1/12

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4590520
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa