TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2016, tỉnh Sóc Trăng

Trong tháng 10/2016, có 29 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 4 doanh nghiệp so cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký thành lập 66,08 tỷ đồng (giảm 29,06 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 274 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 21 doanh nghiệp so cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký 2.951,93 tỷ đồng, tăng 2.093,96 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2016, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 404 đơn vị trực thuộc (địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện), tăng 82,80% so cùng kỳ (số tăng cao chủ yếu do trong 06 tháng đầu năm số lượng, địa điểm trực thuộc đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử tăng mạnh; số lượng này đã giảm đáng kể trong những tháng cuối năm).

Song song đó, tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cho 302 doanh nghiệp (giảm 11,96% so cùng kỳ), tuy nhiên có đến 47 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn (tăng 2,61 lần so cùng kỳ) với tổng vốn tăng 659 tỷ đồng (tăng gần 4 lần so cùng kỳ). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 27 doanh nghiệp (tăng 58,82%; trong đó có 8 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại) và đăng ký giải thể là 45 doanh nghiệp (giảm 10% so cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp tồn tại trên địa bàn tỉnh đến 31/10/2016 là 2.329 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 20.093 tỷ đồng.

Ước thực hiện đến cuối năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký mới là 330 doanh nghiệp, tăng 8,91% so với cùng kỳ, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 3.500 tỷ đồng, tăng 3,37 lần so cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể là 60 doanh nghiệp, giảm 20% so với cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp tồn tại trên địa bàn tỉnh là 2.366 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 20.120 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thành lập mới đã góp phần tạo thêm việc làm mới cho 4.000 lao động (bình quân 12 lao động/doanh nghiệp)./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4579965
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa