TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình hoạt động thương nghiệp và vận tải hàng hóa, hành khách tháng 8 và 8 tháng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về bán lẻ hàng hóa: Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh đạt 4.842,4 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa là 3.723,3 tỷ đồng, tăng 2,39%; hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống là 571,6 tỷ đồng, tăng 0,62%; dịch vụ khác là 547,5 tỷ đồng, tăng 0,14%. Bán lẻ hàng hóa trong tháng 8/2016 tăng chủ yếu ở mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu các loại và vật phẩm văn hóa giáo dục do nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho năm học mới tăng.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác là 37.518,8 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, bán lẻ hàng hóa 28.574,4 tỷ đồng, tăng 18,28% so với cùng kỳ.

Về xuất khẩu hàng hóa: Trị giá xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 8/2016 là 59,43 triệu USD, tăng 4,46% (tăng 2,5 triệu USD) so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 32,5% (tăng 14,6 triệu USD); trong đó, xuất khẩu hàng thủy sản là 57,1 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu gạo là 0,9 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: tôm đông lạnh 5.049 tấn, giá trị 54,2 triệu USD; gạo 2.225 tấn, giá trị 0,9 triệu USD).

Tính chung 8 tháng đầu năm 2016, trị giá xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 390,3 triệu USD, đạt 58,3% kế hoạch 2016 và tăng 23,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu thủy sản là 363,4 triệu USD, đạt 58,6% kế hoạch và tăng 22,98% so với cùng kỳ; xuất khẩu gạo 40.000 tấn, giá trị 16,9 triệu USD, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu tăng do xuất khẩu thủy sản (chủ yếu là tôm), giá xuất khẩu bình quân/1tấn tôm từ 10.000 USD/tấn – 11.000 USD/tấn), hiện nay nhu cầu nhập khẩu tôm của thị trường chính đã phục hồi như Hà Lan, Mỹ, Anh, Đức…

Về nhập khẩu hàng hóa: Trị giá nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 8/2016 là 6 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng trước (giảm 0,3 triệu USD). Tính chung 8 tháng đầu năm 2016, trị giá nhập khẩu hàng hóa của tỉnh 82,1 triệu USD, đạt 47% kế hoạch và giảm 38% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: tôm nguyên liệu 9.321 tấn (giá trị 74 triệu USD), hóa chất 1,2 triệu USD, máy móc thiết bị 1,7 triệu USD.

Về giao thông vận tải: Khối lượng vận chuyển hành khách ước tính thực hiện tháng 8/2016 là 1.418 ngàn lượt khách, tăng 1% so với tháng trước; khối lượng hành khách luân chuyển là 25.100 ngàn HK.Km. Tính chung 8 tháng đầu năm 2016, khối lượng vận chuyển hành khách 10.880 ngàn lượt khách, tăng 12,07% so cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển là 178.909 ngàn HK.Km, tăng 21,09% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước tính thực hiện tháng 8/2016 là 1.874 ngàn tấn, giảm 4,37% so với tháng trước; khối lượng hàng hoá luân chuyển là 36.193 ngàn T.Km, tăng 0,8% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2016, khối lượng hàng hóa vận chuyển là 14.775 ngàn tấn, tăng 118,11% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển là 255.175 ngàn T.Km, tăng 11,28% so với cùng kỳ./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537195
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa