TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tháng 9/2016 trên địa bàn đạt 4.879,2 tỷ đồng, tăng 0,83% so với tháng trước.

Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 1,3%, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng giảm 1,79%, dịch vụ khác tăng 0,46%, tăng chủ yếu ở mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu các loại, dịch vụ giáo dục và đào tạo,... nguyên nhân do bước vào năm học mới, lễ Quốc khánh 2-9 và Tết Trung Thu nên nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí tăng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác đạt 42.394,7 tỷ đồng,  bằng 72,1% kế hoạch năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể phân theo ngành hàng như sau:

Một là, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện tháng 9/2015 là 3.728 tỷ đồng, tăng 1,3%  so với tháng trước. Trong 12 nhóm ngành hàng chủ yếu, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 2,02%; nhóm xăng, dầu các loại tăng 2,42 %,... so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, tổng bán lẻ hàng hóa 32.259,4 tỷ đồng, tăng 18,32% so với cùng kỳ năm trước

Hai là, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước thực hiện tháng 9/2015 là 564,6 tỷ đồng, giảm 1,79% so với tháng trước và so với cùng kỳ tăng 5,04%. Trong ®ã, doanh thu dịch vụ lưu trú 19,7 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ ăn uống 544,3 tû ®ång. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016 là 5.200,3 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước.

Ba là, doanh thu dịch vụ khác ước thực hiện tháng 9/2015 là 586,7 tỷ đồng, tăng 0,46% so với tháng trước; chủ yếu tăng ở nhóm dịch vụ giáo dục và đào tạo (tăng 0,77%), nhóm dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 0,44%,... Tính chung 9 tháng đầu năm 2016 là 4.935 tỷ đồng, tăng 15,89% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa: Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 9/2016 là 71 triệu USD, giảm 1,7 % so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 36,8%; trong đó, xuất khẩu hàng thủy sản 63,8 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu gạo 4,5 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: tôm đông lạnh 5.590 tấn, giá trị 58,6 triệu USD; gạo 11.000 tấn, giá trị 4,5 triệu USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 474 triệu USD, đạt 70,7% kế hoạch 2016 và tăng 29,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu thủy sản 429,7 triệu USD, đạt 69,3% kế hoạch và tăng 24,59% so với cùng kỳ; xuất khẩu gạo 59.550 tấn, bằng 24,8 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 9 tháng đầu năm 2016 tăng so với cùng kỳ do xuất khẩu hàng thủy sản tăng (chủ yếu là tôm). Sản lượng tôm nuôi trồng của tỉnh hiện nay tăng mạnh so với cùng kỳ, cung cấp nguyên liệu chế biến phong phú cho các doanh nghiệp; mặt khác do nhu cầu tiêu thụ mạnh tại các thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như Hà Lan, Mỹ, Anh, Đức,… đã làm cho xuất khẩu thủy sản của tỉnh tăng (lượng tôm xuất khẩu 37.684 tấn, tăng 40,2% so với cùng kỳ). Xuất khẩu gạo tăng so với cùng kỳ cả về giá và lượng (lượng xuất khẩu tăng 2 lần và giá xuất khẩu bình quân 1tấn gạo tăng 7,8%, bằng 30USD/tấn); thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Xin-ga-po, Hồng Kông, Pháp,...

Giá trị nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 9/2016 là 11,7 triệu USD, giảm 4,5% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh 100 triệu USD, đạt 57% kế hoạch và giảm 36,5% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: tôm nguyên liệu 11.734 tấn (giá trị 91,4 triệu USD), hóa chất 1,3 triệu USD, máy móc thiết bị 2,2 triệu USD.

Về giao thông vận tải: Ước thực hiện tháng 9/2016, khối lượng vận chuyển hành khách 1.440 ngàn lượt hành khách, tăng 0,77% so với tháng trước; khối lượng luân chuyển hành khách 26.220 ngàn hành khách.Km, tăng 1,93% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, khối lượng vận chuyển hành khách 12.331 ngàn lượt hành khách, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển 205.752 ngàn hành khách.Km, tăng 21,25% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước thực hiện tháng 9/2016 là 1.937 ngàn tấn, tăng 1,89% so với tháng trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa 29.853 ngàn tấn.km, tăng 2,57% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, khối lượng vận chuyển hàng hóa 15.767 ngàn tấn, tăng 15,26% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển 262.141 ngàn tấn.km, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4590562
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa