TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình hoạt động doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2016 tỉnh Sóc Trăng

Theo báo cáo của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh sóc trăng, tính đến ngày 27/9/2016, có 238 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,19% so với cùng kỳ, tương đương 22, với tổng vốn đăng ký 2.869,26 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so cùng kỳ năm trước.

Song song đó, tỉnh cùng đã cấp đăng ký mới 372 giấy chứng nhận cho đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện), tăng 97,87% so cùng kỳ; đồng thời, cấp thay đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 283 doanh nghiệp (giảm 7,82% so cùng kỳ; trong đó có 40 doanh nghiệp tăng vốn với mức tăng là 544 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ) và 284 đơn vị trực thuộc, tăng 62,29% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 22 doanh nghiệp, tăng 57,14% so cùng kỳ, tương đương 8 doanh nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; số doanh nghiệp giải thể từ đầu năm đến nay là 41 doanh nghiệp (tương đương cùng kỳ), với số vốn giải thể 150 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp đang tồn tại trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo là 2.301 doanh nghiệp; trong đó, chỉ có khoảng 80% doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký khoảng 20.029 tỷ đồng. Ước thực hiện năm, tổng số doanh nghiệp đăng ký mới là 340 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 3.100 tỷ đồng.

Nhìn chung tình hình hoạt động doanh nghiệp trong năm 2016 hoạt động hiệu quả hơn so với năm 2015 thể hiện qua kết quả đăng ký doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 10,19%) và doanh nghiệp đăng ký tăng vốn (tăng hơn 3 lần so cùng kỳ). Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn nhất định, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động tăng so cùng kỳ (tăng 8 doanh nghiệp), trong đó chủ yếu là doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ (13 doanh nghiệp), kinh doanh nông thủy sản (5 doanh nghiệp) và doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử (4 doanh nghiệp).

Ngoài ra, qua kết quả khảo sát hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh phục vụ công tác xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020; các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhất hiện nay:

i) Thiếu vốn sản xuất nhưng không thể tiếp cận ngân hàng (thiếu hoặc không có tài sản thế chấp, hoặc đang nợ ngân hàng), thêm vào đó các doanh nghiệp cũng phản ánh rất khó tiếp cận tín dụng ưu đãi (vay tín chấp) theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

ii) Các doanh nghiệp phải khai báo thuế điện tử và nộp tiền thuế điện tử làm tăng thêm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

iii) Đa số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hầu như chưa hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh và chưa thực hiện quản lý tài chính nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao và dễ gặp rủi ro ra trong sản xuất kinh doanh; đối với doanh nghiệp sản xuất chế biến chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cũng như khả năng tìm và mở rộng thị trường cũng hạn chế./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537227
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa