TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sóc Trăng phê duyệt kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật sân khấu Dù kê

Với mục tiêu bảo tồn những giá trị căn bản và chuẩn mực của nghệ thuật sân khấu Dù kê của người Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về bài bản, phong cách biểu diễn, sinh hoạt và mục đích hoạt động nghệ thuật của nghệ nhân; bảo tồn không gian biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê thông qua các dạng thức đã có từ lâu đời; đồng thời xây dựng những hình thức biểu diễn mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

Song song đó, cũng nhằm phát huy các hình thức sinh hoạt, biễu diễn, truyền nghề,… để nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu Dù kê; phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, người làm công tác văn hóa tham gia tổ chức hoạt động, quảng bá, giáo dục và đầu tư cho nghệ thuật sân khấu Dù kê.

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật sân khấu Dù kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020. Tổng kinh phí dự kiến là 4.411 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp là 3.811 triệu đồng và nguồn vốn xã hội hóa là 600 triệu đồng.

Nội dung của Quyết định số 2250/QĐ-UBND nêu rõ mục tiêu và giải pháp thực hiện Kế hoạch như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của xã hội đối với nghệ thuật sân khấu Dù kê.

Hai là, đào tạo, truyền nghề.

Ba là, nghiên cứu khoa học.

Bốn là, xây dựng không gian biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê thành sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch nổi tiếng, nơi tập trung đông du khách trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tổ chức lực lượng và sinh hoạt nghệ thuật sân khấu Dù kê thông qua việc củng cố nâng cao chất lượng nghệ thuật cho các câu lạc bộ, nhóm; duy trì lịch hoạt động thường kỳ; hỗ trợ điều kiện, vật chất để các tổ chức hoạt động nghệ thuật sân khấu Dù kê thuận lợi trong biểu diễn và truyền dạy.

Sáu là, tổ chức Liên quan và biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê.

Bảy là, thực hiện tốt chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh cho những người hoạt động, truyền dạy nghệ thuật sâu khấu Dù kê./.

Hoàng Thọ


Các tin liên quan Ngày đăng
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/10/2016
Sóc Trăng đang triển khai các thủ tục chuẩn bị cho việc thực hiện Khu văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng 17/10/2016
Sóc Trăng thực hiện 4 nhóm giải pháp để Cải thiện môi trường kinh doanh 10/10/2016
Tình hình hoạt động thương nghiệp và vận tải hàng hóa, hành khách tháng 8 và 8 tháng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/09/2016
Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông, thủy sản tháng 8 và 8 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/09/2016
Tăng cường chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 29/09/2016
Sóc Trăng phê duyệt quy hoạch đường thu gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/09/2016
Quy định mới về vốn kinh doanh đối với vận tải hàng không 29/09/2016
Sóc Trăng được tài trợ dự án hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long 29/09/2016
Quy định mới về miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường 29/09/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537189
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa