TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy định mới về lệ phí môn bài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.
 Theo đó, Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh; Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức theo quy và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về mức thu: Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài phải nộp là 3.000.000 đồng/năm; có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, nộp 2.000.000 đồng/năm. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thực hiện nộp 1.000.000 đồng/năm. Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1.000.000 đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm là 500.000 đồng/năm và có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm là 300.000 đồng/năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Trường hợp tổ chức quy định thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp./.

Kim Thanh

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Đến năm 2020, cả nước có 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến 29/09/2016
Tỉnh Sóc Trăng ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp 29/09/2016
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 12/09/2016
Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016 tỉnh Sóc Trăng 12/09/2016
Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/09/2016
Chính sách ưu đãi mới về tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/08/2016
Các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 29/08/2016
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2016 giảm 0,18% 29/08/2016
Tình hình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy hải sản tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/08/2016
Quy định mới về tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 26/08/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537202
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa