TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy định mới về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kinh doanh hoạt động thể thao là việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao để cung cấp một, một số hoặc tất cả dịch vụ hướng dẫn tập luyện, tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao nhằm mục đích sinh lợi.

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc các cơ sở khác có chức năng kinh doanh hoạt động thể thao.

Nhằm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Ngày 01 tháng 07 năm 2016 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị định này là cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh hoạt động thể thao.

Nội dung của Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định rõ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao như sau:

Một là, về cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

i) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

ii) Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao. Nguồn tài chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự chịu trách nhiệm;

iii) Có nhân viên chuyên môn khi kinh doanh hoạt động thể thao.

Hai là, về cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp sau đây phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định của Nghị định này.

i) Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;

ii) Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Ba là, cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:

i) Người hướng dẫn tập luyện thể thao;

ii) Nhân viên cứu hộ;

iii) Nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Cũng với nội dung văn bản nêu trên quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiêp như sau:

Thứ nhất là, giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện theo Nghị định này, bao gồm nội dung chính sau đây:

i) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

ii) Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;

iii) Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;

iv) Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Thứ hai là, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) trong trường hợp được ủy quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4534311
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa