TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Một số nét mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung quy định về chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời Điểm Thông tư này có hiệu lực như sau:

Một là, đối với chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Hai là, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, cá nhân có chứng chỉ hành nghề quy định nêu trên nếu có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp cá nhân không thực hiện chuyển đổi, việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề được thực hiện như sau:

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề căn cứ quy định về Điều kiện chung và Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng đối với từng lĩnh vực quy định tại Nghị định 59/CP để thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Thông tư này làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định.

Ba là, cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Phạm vi hoạt động kiểm định xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/CP tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng đã được cấp.

Bốn là, cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01 tháng 3 năm 2016 được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4537336
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa