TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm 2016

Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2016 tương đối ổn định, cụ thể như sau:

Về tình hình thực hiện lãi suất huy động, cho vay bằng đồng việt Nam của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn: Đối với lãi suất huy động, so với đầu năm 2016, các TCTD trên địa bàn điều chỉnh giảm lãi suất huy động khoảng từ 0,12% - 0,33%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động của các TCTD hiện nay phổ biến ở mức từ 0,3 - 1,0%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,78% - 5,27%/năm, đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên các TCTD ấn định trên cơ sở cung cầu thị trường bình quân ở mức từ 5,87% - 6,87%/năm. 

Đối với lãi suất cho vay, so với đầu năm 2016, các TCTD nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của ngân hàng nhà nước, nên mặt bằng lãi suất không biến động so với đầu năm.  Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu bình quân ở mức từ  6,0% - 7,0%/năm, đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác từ 6,0% -11,39%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất từ 5,45% - 12,36%/năm.

Riêng cho vay lãi suất thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư và phát triển, các TCTD trên địa bàn cho vay với lãi suất phổ biến từ 9,0% - 11,0%/năm. Đối với nhu cầu vốn để  phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng – cho vay trả góp hộ tiểu thương, các TCTD trên địa bàn cho vay với lãi suất phổ biến từ 9,5% - 16,0%/năm.

Về công tác huy động vốn: Tính đến ngày 25/5/2016, tổng vốn huy động của các TCTD trên địa bàn là 18.839,3 tỷ đồng, tăng 1.193,3 tỷ, tỷ lệ tăng 6,76% so đầu năm 2016; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 19.057,7 tỷ đồng, tăng 8,0% so với năm 2015. Theo cơ cấu khối TCTD và có vốn chi phối của Nhà nước chiếm 57,5%; TCTD cổ phần chiếm 38,5%; TCTD hợp tác chiếm 4,0%. Từ đó đã kéo theo tự lực vốn tại chỗ đáp ứng được 81,2% so tổng dư nợ, còn lại trên 20% các chi nhánh ngân hàng thương mại phải vay từ trụ sở chính của hệ thống, kết hợp cùng nguồn vốn huy động tại chỗ để cho vay trong tỉnh. 

Về hoạt động tín dụng: Doanh số cho vay tính đến ngày 25/5/2016 các TCTD đã cho vay toàn tỉnh 16.859,3 tỷ đồng, tăng 2.823,7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 20% so thực hiện cùng kỳ 2015; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 20.753,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đến 24/5/2016 là 23.206,5 tỷ đồng, giảm 436,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 1,8% so với cuối năm 2015; tăng 2,0% so cùng kỳ năm 2015; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 24.116,2 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cuối năm 2015; trong đó, dư nợ nội tệ là 22.596 tỷ đồng, dư nợ ngoại tệ là 1.520,2 tỷ đồng, chiếm 6,3% trong tổng dư nợ; nếu tính theo thời hạn cho vay thì dư nợ ngắn hạn là 15.096 tỷ đồng, dư nợ trung và dài hạn là 9.020,2 tỷ, chiếm tỷ trọng 37,4% so tổng dư nợ./.

 

Hoàng Thọ

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4492977
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa