TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.
Nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông.
 
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định nêu trên.
 
Theo đó, Nghị định số 81/2016/NĐ-CP đã bổ sung Điều 23a về điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
 
Một là, Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
i) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;
 
ii) Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;
 
iii) Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;
 
iv) Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
 
Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định rõ đối với Doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
i) Các điều kiện quy định nêu trên;
 
ii) Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định của Chính phủ.
 
Hai là, điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực quy định tại Luật viễn thông bao gồm:
 
i) Doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành;
 
ii) Doanh nghiệp có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016./.
 
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4581326
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa