TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%

Với mục tiêu thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Ngày 09 tháng 08 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể cụ thể của chương trình đến năm 2025 như sau:

Thứ nhất là, trong giai đoạn đến năm 2020:

i) Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%.

ii) Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 45%.

iii) Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 35%.

iv) Giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 80 - 85%.

v) Giảm thiểu 20% bệnh tiêu chảy liên quan tới nước ăn uống.

vi) 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.

Thứ hai là, trong giai đoạn đến năm 2025:

i) Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95% - 100%.

ii) Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%.

iii) Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%.

iv) Giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 70%.

v) Giảm thiểu 30% bệnh tiêu chảy liên quan tới nước ăn uống.

Để đảm bảo triển khai thực hiện khả thi các mục tiêu nêu trên, Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn cũng đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo đảm cấp nước an toàn; quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước; thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cấp nước; ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm cấp nước an toàn; nâng cao năng lực về cấp nước an toàn; kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn; truyền thôntg nâng cao nhận thức cộng đồng; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế;…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4534396
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa