GIỚI THIỆU DỰ ÁN

 

Trong khuôn khổ Chương trình tăng cường phân cấp, phân quyền nâng cao đời sống nông thôn, Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) đã đồng ý tài trợ tài trợ "Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng" (số hiệu dự án 4112/VN/32782) với tổng số vốn 10,2 triệu đô la Canada (CAD), trong đó CIDA tài trợ 9,2 triệu CAD và vốn đối ứng của tỉnh Sóc Trăng là 1 triệu đô la Canada (trong đó đóng góp bằng tiền mặt 500.000 CAD, đóng góp bằng hiện vật 500.000 CAD). Vùng dự án bao gồm 11 huyện, thành phố của tỉnh Sóc Trăng.
 


Lễ ký kết Bản Ghi Nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Đại sứ quán Canada


Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng là dự án đầu tiên thực hiện phương thức chuyển tiền qua ngân sách để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV của Tỉnh, trong đó có chú trọng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập các cộng đồng cư dân nông thôn, bao gồm cả người dân tộc thiểu số. Dự án sẽ triển khai trong khoảng 6 năm (2011-2016).

Dự án này sẽ gồm 3 hợp phần có liên quan đến nhau. Là cơ quan chịu trách nhiệm chính cho việc PTDNNVV của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đối tác chính cho cả 3 hợp phần của dự án. Cơ quan này sẽ phối hợp với các ban ngành khác (bao gồm các Sở Tài chính, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), và chính quyền của các huyện và xã mục tiêu để thực hiện dự án. Các hợp phần cụ thể gồm:

Hợp phần 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch PTDNNVV

Việc xây dựng Kế hoạch 5 năm PTDNNVV của tỉnh dựa trên các phân tích và tham vấn với các bên liên quan ở tất cả các cấp. Bản kế hoạch này sẽ phù hợp với khung chính sách hỗ trợ PTDNNVV của quốc gia, và dự kiến sẽ bao gồm các nội dung: đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh; cải thiện các dịch vụ phát triển kinh doanh; tạo điều kiện tiếp cận vốn, đất đai và thị trường; và tăng cường phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các nhu cầu về lao động cho các DNNVV. CIDA sẽ tài trợ cho việc thực hiện các ưu tiên chính trong bản kế hoạch này của tỉnh. Các ưu tiên này sẽ được xác định theo từng năm một. Một kế hoạch giám sát, bao gồm các số liệu được tách biệt về giới và dân tộc thiểu số, sẽ được xây dựng nhằm đánh giá các tiến độ trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm này.

Hợp phần này sẽ được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Ngân sách (CIDA) thực hiện là 5,2 triệu đô la Canada

Hợp phần 2. Các kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ PTDNNVV

Các công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ PTDNNVV sẽ được ưu tiên xây dựng tại 18 xã thuộc 5 huyện Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Xuyên và Trần Đề. Các công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ sẽ được xác định thông qua các qui trình tham vấn người dân tại các xã và các huyện. Dự kiến là các xã và các huyện với tư cách là chủ đầu tư sẽ quản lý qui trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thông qua qui trình này. Các chủ đầu tư cũng sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các đánh giá tác động môi trường và quản lý nguồn tiền do tỉnh phân bổ để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ.

Hợp phần này sẽ được triển khai khai tại 5 huyện/18 xã. Ngân sách (CIDA) thực hiện hợp phần 2 là 2,9 triệu đô la Canada, bình quân mỗi xã khoảng 3 tỷ đồng.

Hợp phần 3. Xây dựng năng lực cho quản lý công trong việc triển khai chương trình hỗ trợ PTDNNVV

Dự án cũng sẽ bao gồm tăng cường việc quản trị công liên quan đến PTDNNVV. Nguồn quỹ hỗ trợ kỹ thuật sẽ tăng cường năng lực lập kế hoạch, lập ngân sách, quản lý tài chính, mua sắm đấu thầu và giám sát tại cấp tỉnh và các cấp cơ sở. Sự hỗ trợ này sẽ được dành cho các đơn vị thụ hưởng dự án của các cấp tỉnh, huyện và xã, cũng như các cơ quan hiện nay tại địa phương có chức năng giám sát, trách nhiệm giải trình, ví dụ như Hội đồng nhân dân các cấp.

Hợp phần này được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Ngân sách (CIDA) thực hiện là 1,1 triệu đô la Canada.
 


Người viết: Vương Thành Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
kiêm Thư ký Ban Quản lý dự án

 

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4738034
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa