CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNNVV CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DNNVV

Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ - triển lãm trong và ngoài nước

Khi tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, doanh nghiệp sẽ được Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/lần và hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/lần đối với các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
Vào ngày 27/02/2015, Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-BQLDA về việc ban hành Quy định hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (bao gồm hợp tác xã, hộ kinh doanh) theo quy định của pháp luật, hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 300 người, riêng lĩnh vực thương mại - dịch vụ thì tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 100 người, bao gồm hợp tác xã và hộ kinh doanh).

Đối tượng ưu tiên: Doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người dân tộc Khmer làm chủ hoặc giải quyết việc làm thường xuyên (có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên) cho nhiều hơn 10 lao động là phụ nữ hoặc người dân tộc Khmer.

2. Tiêu chí lựa chọn

Doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất kinh doanh chính thuộc một trong các nhóm ngành nghề trọng tâm của Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng:

•    Sản xuất và chế biến gạo.

•    Sản xuất và chế biến rau màu thực phẩm.

•    Các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu.

•    Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tham gia hội chợ, triển lãm phù hợp với ngành nghề, sản phẩm của doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

Dự án hỗ trợ một phần chi phí cho doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, doanh nghiệp sẽ phải đóng góp một phần kinh phí. Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tối đa 03 lần (02 lần trong nước và 01 lần nước ngoài).

4. Nội dung và định mức hỗ trợ

- Đối với hội chợ, triển lãm trong nước: Dự án hỗ trợ 50% tổng chi phí (chi phí thuê tối đa 03 gian hàng/lần và chi phí vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị tham gia trưng bày), tối đa mỗi lần hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng.

- Đối với hội chợ, triển lãm nước ngoài: Dự án hỗ trợ 50% tổng chi phí (chi phí thuê tối đa 03 gian hàng/lần và chi phí vé máy bay khứ hồi cho 01 người/doanh nghiệp), tối đa mỗi lần hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án không áp dụng hỗ trợ đối với các chi phí đã được Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Nghĩa là, khi tham gia các hội chợ, triển lãm thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia, doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ cho một số chi phí như chi phí thuê gian hàng, chi phí trang trí,... thì Ban Quản lý Dự án sẽ không áp dụng hỗ trợ các chi phí đó.

5. Quy trình thực hiện


1. Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1) đính kèm bản sao Thư mời hoặc Thông báo tổ chức hội chợ, triển lãm, chương trình hội chợ, triển lãm (bằng tiếng Việt, có công chứng thông tin đối với các hội chợ, triển lãm ngoài nước); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên (nếu có) đến Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng trước khi diễn ra hội chợ, triển lãm ít nhất 10 ngày làm việc.

2. Ban Quản lý Dự án tiến hành thẩm định thông tin về hội chợ, triển lãm, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp và phản hồi chính thức bằng văn bản cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm, doanh nghiệp phải bổ sung các văn bản, giấy tờ có liên quan (được quy định tại Điều 8) để hoàn tất thủ tục đề nghị Ban Quản lý Dự án hỗ trợ. Nếu sau thời gian quy định, doanh nghiệp không hoàn tất được hồ sơ đề nghị thanh toán, kết quả đồng ý hỗ trợ sẽ không còn hiệu lực.

4. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án sẽ chuyển khoản kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày làm việc.

5. Doanh nghiệp ký biên nhận đã nhận đủ kinh phí hỗ trợ theo mẫu của Ban Quản lý Dự án (Mẫu 3) và kết thúc quy trình.


6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Giấy Đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1).

2. Thư mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ chức (bằng tiếng Việt; có công chứng thông tin đối với các hội chợ, triển lãm ngoài nước).

3. Chương trình hội chợ, triển lãm (bằng tiếng Việt; có công chứng thông tin đối với các hội chợ, triển lãm ngoài nước).

4. Báo giá các khoản chi phí đề nghị hỗ trợ (gian hàng, vận chuyển, vé máy bay).

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

6. Các loại văn bản, giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên (nếu có).

7. Hồ sơ đề nghị thanh toán

- Bản sao công chứng các hợp đồng, hóa đơn thuê gian hàng, vận chuyển hàng hóa và thẻ lên máy bay (đối với hội chợ, triển lãm ở nước ngoài).

- Báo cáo tóm tắt kết quả tham gia hội chợ, triển lãm (Mẫu của Ban Quản lý Dự án - Mẫu 2) và một số hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp tại hội chợ, triển lãm.

* Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp ký biên nhận đã nhận đủ kinh phí hỗ trợ theo mẫu 3 của Ban Quản lý Dự án.

8. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Dự án hoặc Ban Quản lý Dự án có quyết định điều chỉnh, thay thế khác./.

9. Thông tin liên hệ

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng: Lầu 2, số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 079.3821822 – 3828829 hoặc email: smeproject.pmu@soctrangsme.vn

Tải về (download) Quyết định số 33/QĐ-BQLDA, bao gồm các biểu mẫu đề nghị hỗ trợ.

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4738069
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa