TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Vừa qua, ngày 20/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.
Với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh,...
Với mục tiêu tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm...
Nhằm quy định khung giá dịch vụ tại cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Nhằm quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/02/2017)...
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 quy định thẩm quyền cấp giấy...
Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan, công sở; xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng...
Nhằm đảm bảo hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng...

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 576097
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa