TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016).

Theo đó, tỉnh đã bổ sung hạng mục 04 cống ngầm thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, bao gồm các cống: Mười Đường (Ấp An Đức, thị trấn Đại Ngãi), cống Bảy Quận (Ấp Phố, xã Hậu Thạnh), cống Bầu Trâu (Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu), cống Ba Hòa (Ấp Nhất, xã Châu Khánh), với tổng diện tích thu hồi là 939,8 m2 đất.

Trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được bổ sung, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm công bố công khai; thực hiện thu hồi đất và các nội dung liên quan theo đúng thẩm quyền và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Phú đã được phê duyệt bổ sung./.

                                                                                                          Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 29/08/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Ban hành quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 01/07/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 01/07/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Công bố giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh 21/06/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341953
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa