TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016.

Theo đó, các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trình, thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ thực hiện các thủ tục trình thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình tại Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (được phân cấp theo Quyết định này).

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) các dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác: Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng được xây dựng trên địa bàn hành chính huyện thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện quy định này. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai Quy trình thẩm định trên trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan./.

 

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 29/08/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Ban hành quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 01/07/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341947
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa