TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 07/9/2016, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 30/9/2016.
Theo đó, Quy định áp dụng đối với: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các xã, phường, thị trấn; Các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh có giao dịch hành chính công với cá nhân, tổ chức (theo bộ thủ tục hành chính của cơ quan ngành dọc cấp trên ban hành) và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện; Các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và Quyết định này.
Việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; biển và hải đảo; tư pháp; tài nguyên, khoáng sản, địa chất; môi trường; đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dầu khí; văn hóa; thể thao; du lịch; người có công; bảo trợ xã hội và một số lĩnh vực khác.
 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả là 08 giờ/ngày (Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định việc các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính có tính chất liên thông theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi để cá nhân, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, cơ quan chủ trì có trách nhiệm đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp. Trường hợp các cơ quan phối hợp không trả lời đúng thời hạn quy định hoặc không thực hiện đúng nội dung theo Quy chế đã ký kết, cơ quan chủ trì được quyền quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phân cấp và cơ quan phối hợp phải chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của mình./.

 

Kim Thanh

 

Tập tin đính kèm

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341919
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa