TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng

Ngày 24/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 2585/QĐ-UBND).

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo phương thức giết mổ công nghiệp hoặc bán công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. Đến năm 2020, sẽ di dời 05 cơ sở giết mổ tập trung; chấm dứt hoạt động 36 điểm giết mổ nhỏ lẻ và 02 cơ sở giết mổ tập trung không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng mới 09 cơ sở giết mổ tập trung và cải tạo nâng cấp và mở rộng 17 cơ sở giết mổ tập trung. Cụ thể:

- Tại thành phố Sóc Trăng: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Phường 8, quy mô 12.000 m2, công suất giết mổ 400 - 800 con heo/ngày, 2.000 - 3.000 con gia cầm/ngày và 50 - 100 con trâu, bò/ngày.

- Tại huyện Kế Sách: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Kế Sách, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Đại Hải tại xã Đại Hải; đầu tư xây mới 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung liên xã Xuân Hòa và An Lạc Thôn; xây mới 01 lò giết mổ tập trung tại cụm xã Nhơn Mỹ, An Lạc Tây, Thới An Hội.

- Tại huyện Long Phú: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Long Phú, cơ sở giết mổ gia súc tập trung Đại Ngãi; di dời và đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ tập trung tại xã Trường Khánh.

- Tại huyện Mỹ Tú: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, cơ sở giết mổ gia súc tập trung Mỹ Hương tại xã Mỹ Hương; đầu tư xây mới 03 lò giết mổ tập trung tại xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Phước, xã Hưng Phú và 01 lò giết mổ tập trung liên xã Phú Mỹ - Thuận Hưng.

- Tại huyện Mỹ Xuyên: Tiếp tục thực hiện di dời và đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Mỹ Xuyên, cơ sở giết mổ tập trung tại xã Đại Tâm. Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc tập trung Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, cơ sở giết mổ gia súc tập trung Thạnh Quới tại xã Thạnh Quới. Đầu tư xây mới 01 cơ sở giết mổ tập trung liên xã Ngọc Tố và Hòa Tú II.

- Tại thị xã Ngã Năm: Đầu tư xây mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Phường 1; tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại Phường 2.

- Tại huyện Thạnh Trị: Tiếp tục thực hiện di dời và đầu tư xây mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Phú Lộc tại thị trấn Phú Lộc; đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc tập trung thị trấn Hưng Lợi tại thị trấn Hưng Lợi.

- Tại thị xã Vĩnh Châu: Tiếp tục đầu tư xây mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị xã Vĩnh Châu tại Phường 2, quy mô 7.000 m2, công suất giết mổ 130 con heo/ngày và 500 con gia cầm/ngày.

- Tại huyện Cù Lao Dung: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Cù Lao Dung tại thị trấn Cù Lao Dung; đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Thạnh 3.

- Tại huyện Châu Thành: Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Thuận Hòa tại ấp Trà Quýt B, cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Hiệp tại xã An Hiệp. Di dời và đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Phú Tâm.

- Tại huyện Trần Đề: Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào hoạt động cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Trần Đề tại thị trấn Trần Đề; đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Lịch Hội Thượng tại thị trấn Lịch Hội Thượng./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 29/08/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Ban hành quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 01/07/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 01/07/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Công bố giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh 21/06/2016
Quy định mới về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 01/07/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341558
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa