TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có ý kiến chỉ đạo giao các sở ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1950 /UBND-TH ngày 09/12/2016).

Theo đó, đã giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phương tiện chở quá tải trọng tham gia giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục quản lý, vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải trang bị; kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa vi phạm cam kết về xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn; trong đó, phân công, xác định cụ thể trách nhiệm của các lực lượng thuộc Công an, Thanh tra Giao thông vận tải và các địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 29/08/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4371366
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa