TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm đảm bảo hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vừa qua, ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2020: Tỉnh sẽ phát triển thêm 114 của hàng kinh doanh LPG chai; 05 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông; 04 trạm nạp LPG vào chai có kho; đảm bảo 100% các cơ sở kinh doanh LPG đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh. Trong giai đoạn 2021 – 2025, phát triển thêm 141 cửa hàng kinh doanh LPG; 12 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông; 05 trạm LPG vào chai có kho; tiếp tục duy trì 100% các cơ sở kinh doanh LPG đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh. Trong giai đoạn 2026 – 2030, phát triển các trạm cấp LPG kết hợp với khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Về quy hoạch các trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông: Dự kiến đến năm 2020, tỉnh phát triển 05 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông (01 tại cửa hàng xăng dầu tại trung tâm thành phố Sóc Trăng; 01 tại cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 1A, vùng ven thành phố Sóc Trăng; 01 tại cửa hàng xăng dầu tại trung tâm thị xã Vĩnh Châu; 01 tại cửa hàng xăng dầu ở đoạn giao nhau giữa Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và Quốc lộ 61B, thị xã Ngã Năm; 01 tại cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ Nam sông Hậu, huyện Kế Sách).

Từ năm 2021 - 2025, phát triển thêm trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông tại các thị xã, thị trấn có khu, cụm công nghiệp, có quốc lộ chạy qua (các huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Trần Đề, Thạnh Trị, Long Phú và thị xã Ngã Năm, Vĩnh Châu). Từ năm 2026 – 2030, tỉnh quy hoạch phát triển trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông tại các tuyến đường tỉnh khác hoặc thị trấn trung tâm các huyện còn lại. Đồng thời, xem xét quy hoạch phát triển thêm trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông thủy tại các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Về quy hoạch các trạm nạp LPG vào chai có kho, trong giai đoạn 2016 – 2020, quy hoạch phát triển 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại các huyện Mỹ Xuyên, Châu Thành, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Từ năm 2021 – 2025, quy hoạch phát triển 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại các huyện Kế Sách, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm. Trong giai đoạn 2026 – 2030, sẽ nâng cấp các trạm nạp LPG vào chai có kho hiện có hoặc đầu tư các trạm nạp LPG vào chai có kho tại các khu, cụm công nghiệp ở những địa phương còn lại./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 16/02/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Trang 1/3

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4580004
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa