TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng văn bản pháp luật nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  Xác định trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh với các doanh nghiệp của tỉnh, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ triển khai các nội dung sau: Xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp (đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, sở hữu trí tuệ, chính sách thuế, kinh doanh bất động sản…); Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp (được thực hiện giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử (theo địa chỉ hộp thư điện tử: phongkiemtravanban2012@gmail.com), giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại (0793.825697) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Trang 1/3

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4581226
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa