TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/02/2017) và thay thế Quyết định số 176/QĐTC-CTUBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, đối tượng được bảo lãnh là các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, ưu tiên đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ và sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số và doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh bắt xa bờ.

Về điều kiện được cấp bảo lãnh: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định hiện hành. Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay. Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

Về mức bảo lãnh: Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng. Bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại bên nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá 5 (năm) lần so với vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Hồ sơ xin bảo lãnh gồm: Đơn xin bảo lãnh tín dụng của bên được bảo lãnh; các văn bản, tài liệu chứng minh bên được bảo lãnh thuộc đối tượng và có đủ các điều kiện được bảo lãnh tín dụng theo quy định.

Về phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng, bao gồm: Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng bằng 50.000 đồng cho một đơn vị cấp bảo lãnh tín dụng và được nộp cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cùng với hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng; Phí bảo lãnh tín dụng bằng 0,8%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh tín dụng và thời hạn bảo lãnh. Thời hạn thu phí bảo lãnh được ghi trong hợp đồng bảo lãnh theo thỏa thuận giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng và bên được bảo lãnh, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.

Nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn của bên bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau: Bên được bảo lãnh đã thực hiện trả nợ đầy đủ đối với bên nhận bảo lãnh; bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh hoặc chứng thư bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh; việc bảo lãnh vay vốn được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác khi có thỏa thuận của các bên có liên quan; thời hạn hiệu lực của bảo lãnh vay vốn đã hết; bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh hoặc nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật./.

Kim Thanh

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Quy định mới về thẩm quyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/02/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2020 21/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030 16/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 16/02/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Trang 1/3

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4580138
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa