TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Ngày 20 tháng 7 năm 2016 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 989/UBND-KT về việc khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo cho các sở, ngành và địa phương có liên quan như sau:

Thứ nhất là, giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp với tình hình thực tế, có lộ trình phù hợp theo hướng xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, từng bước xóa dần các cơ sở nhỏ lẻ, bảo đảm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không còn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; trình UBND tỉnh trong tháng 7/2016.

Thứ hai là, giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của thành phố Sóc Trăng nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tư nhân Vựa heo Tý thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng Đề án giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn chỉnh thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba là, giao trách nhiệm cho UBND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc di dời, đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ Đại Tâm theo quy định; đồng thời, kiểm soát quy mô giết mổ cơ sở thiệt hại theo giấy phép, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Song song đó, UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341911
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa