TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 40 /2016/QĐ-UBND quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan được gửi, nhận hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống một cửa điện tử, thư điện tử  hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; được tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ hành chính bằng cách nhập mã số hồ sơ (in sẵn trên phiếu biên nhận) trên hệ thống một cửa điện tử; nhắn tin đến số điện thoại của hệ thống hoặc các hình thức khác và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thốn; Tra cứu thông tin về thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc hệ thống một cửa điện tử  của cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ và thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đã được công bố; đồng thời có thể tải các mẫu đơn, mẫu tờ khai và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Đồng thời, phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, khai báo khi gửi hồ sơ.

Cụ thể, hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính bao gồm: a) Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: http://soctrang.gov.vn); b) Hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước; c) Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; d) Hệ thống trả lời tự động qua dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS).

Về trách nhiệm, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh phải xây dựng quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc sử dụng hệ thống một cửa điện tử và đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, thông suốt; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho hệ thống tra cứu trực tuyến, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính; đảm bảo các hồ sơ hành chính được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan, đơn vị mình thông qua phần mềm một cửa điện tử nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh (địa chỉ để theo dõi hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tại địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn/); cập nhật tất cả các thủ tục hành chính lên hệ thống một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị đạt tối thiểu mức độ 2; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và 4 (trong đó ưu tiên cho các thủ tục có nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sử dụng).

Các cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải tiếp nhận hồ sơ thông qua hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử hoặc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp pháp của hồ sơ; nhập mới hồ sơ, nhập bổ sung hồ sơ theo mẫu đơn, mẫu tờ khai và các giấy tờ, tài liệu có liên quan và chuyển xử lý theo đúng quy trình. Trong trường hợp xảy ra sự cố làm hệ thống tạm ngừng hoạt động phải báo cáo với người có trách nhiệm để xử lý; đồng thời thực hiện giải quyết công việc bằng biện pháp thông thường và nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống ngay sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2016./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Sóc Trăng khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 29/08/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Ban hành quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 01/07/2016
Tỉnh Sóc Trăng: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 01/07/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4341555
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa