TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đối tượng áp dụng Quyết định này gồm: Người sử dụng diện tích trong khu vực chợ để mua bán hàng hóa; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nội dung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định rõ mức giá giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

Thứ nhất, đối với chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước:

Căn cứ tiêu chuẩn phân hạng chợ được quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, mức giá được thực hiện như sau:

i) Chợ hạng I:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 90.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 80.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 50.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 40.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.500 đồng/người/ngày.

ii) Chợ hạng II:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 60.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 50.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 30.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 20.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.000 đồng/người/ngày.

iii) Chợ hạng III:

- Đối với hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

+ Vị trí 1: 30.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 2: 25.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 3: 15.000 đồng/m2/tháng.

+ Vị trí 4: 10.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức giá thu là 2.000 đồng/người/ngày.

Lưu ý là: Việc xác định vị trí trên cơ sở khảo sát lấy ý kiến của hộ kinh doanh thông qua Ban quản lý chợ (hoặc tổ chức, cá nhân thu) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quân cấp quản lý chợ.

Thứ hai, đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Mức giá thu không quá 1,5 lần mức giá thu quy định nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2017./.

Hoàng Thọ


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/03/2017
Quy định mới về thẩm quyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/02/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2020 21/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030 16/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 16/02/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Trang 1/3

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4580107
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa