TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Dự kiến kinh phí thực hiện là 1.281,6 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 506,8 triệu đồng và thu của học viên là 774,8 triệu đồng.

Nội dung Kế hoạch thực hiện trợ giúp đào tạo năm 2018 như sau:

Thứ nhất, về nhu cầu trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa

i) Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

ii) Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp; quản trị dự án đầu tư; quản trị nhân sự; quản trị tài chính; quản trị sản xuất; thương hiệu và sở hữu công nghiệp – Sở hữu trí tuệ; ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; lập dự án/phương án sản xuất kinh doanh; kỹ năng bán hàng; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa,…

iii) Khóa đào tạo Giám đốc kinh doanh (CCO), Giám đốc nhân sự (CHRO) với các nội dung như: Tổng quan về Giám đốc kinh doanh, nhân sự; xây dựng hệ thống kênh phân phối, quản trị nhân sự; các phương pháp lập kế hoạch kinh doanh.

iv) Các chủ đề tập huấn: Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển nhãn hiệu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; kỹ năng đánh giá khả năng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu/Đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu,…

Thứ hai, về kế hoạch đào tạo

i) Lớp Khởi sự doanh nghiệp gồm 05 lớp, tổng số học viên là 150 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

ii) Lớp Quản trị doanh nghiệp gồm 09 lớp, tổng số học viên là 270 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

iii) Lớp Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhân sự gồm 02 lớp, tổng số học viên là 60 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

iv) Lớp Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển nhãn hiệu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 01 lớp, tổng số học viên là 50 người, thời gian học 01 ngày/lớp.

v) Lớp Đào tạo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương gồm 01 lớp, tổng số học viên là 40 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

vi) Lớp Thực thi quyền sở hữu trí tuệ gồm 01 lớp, tổng số học viên là 50 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

vii) Lớp Kỹ năng đánh giá khả năng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu/Đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu gồm 01 lớp, tổng số học viên là 50 người, thời gian học 03 ngày/lớp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xem xét, giải quyết./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 16/02/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4133752
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa