TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đến năm 2020

Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan, công sở; xây dựng ý thức, thói quen thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phấn đấu tiết kiệm từ 5% trở lên tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn đến 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035;… vừa qua, ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện 10 nội dung về: Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, công sở, trường học; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình và Quản lý nhu cầu đầu tư phát triển điện.

Các giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch gồm: Giải pháp về quản lý nhà nước; Về cơ chế, chính sách (xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các đơn vị khác có liên quan; tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn về Chương trình chống biến đổi khí hậu và lồng ghép vào các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện; tranh thủ, tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí đối ứng của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí vận động hợp pháp khác) và đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo (như xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt; hỗ trợ và thúc đẩy các đề tài, dự án nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường và về hợp tác quốc tế)./.

Kim Thanh

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030 16/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 16/02/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 23/01/2017
Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Trang 1/3

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4580005
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa