TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Kế hoạch về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/12/2016 về thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 02 năm 2016 - 2017.

Theo đó, mục tiêu và nội dung chính của Kế hoạch là sẽ thực hiện vận động các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể người dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm để góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao uy tín quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế. Hướng dẫn các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn. Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ, cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Cụ thể, đến năm 2017, phấn đấu có 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ như Kế hoạch đề ra./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4327439
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa