TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/12/2016 về chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Kế hoạch nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn các công nghệ, thiết bị phù hợp để ứng dụng vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường; thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN có hiệu quả, phù hợp với địa phương để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thiết bị phù hợp nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp và ứng dụng các tiến bộ KH&CN để sản xuất các chế phẩm sinh học từ các phụ phế phẩm trong nông nghiệp, các vật liệu sẵn có ở địa phương để ứng dụng vào sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các kết quả nghiên cứu KH&CN có hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương để ứng dụng vào sản xuất và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trình Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh xem xét, tổ chức thực hiện theo quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của tỉnh định kỳ hàng năm, vào kỳ xây dựng Kế hoạch. Đồng thời, tìm kiếm các công nghệ, thiết bị phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương để cung cấp thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai thác, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4371373
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa